• Title: Yếu lược các giai đoạn trên đường tu giác ngộ
 • Author: Nguyễn Minh Tiến Tiểu Nhỏ Đạt-lai Lạt-ma 14
 • ISBN: null
 • Page: 125
 • Format: ebook
 • Y u l c c c giai o n tr n ng tu gi c ng H m nay ch ng ta t t u v y kh ng ph i nghe k chuy n n y chuy n n m l l ng nghe Ph t ph p Vi c chuy n h a th n kh u c a qu v l i u quan tr ng th ng ti n n gi c ng n u c th Do t nh t l trong c
  H m nay, ch ng ta t t u v y kh ng ph i nghe k chuy n n y, chuy n n , m l l ng nghe Ph t ph p Vi c chuy n h a th n, kh u, c a qu v l i u quan tr ng, th ng ti n n gi c ng n u c th Do , t nh t l trong c c bu i gi ng Ph p n y, qu v h y c g ng h ng t m v o vi c tu t p t m linh H y c g ng ghi nh b t k ngh a n o m qu v ti p nh n cH m nay, ch ng ta t t u v y kh ng ph i nghe k chuy n n y, chuy n n , m l l ng nghe Ph t ph p Vi c chuy n h a th n, kh u, c a qu v l i u quan tr ng, th ng ti n n gi c ng n u c th Do , t nh t l trong c c bu i gi ng Ph p n y, qu v h y c g ng h ng t m v o vi c tu t p t m linh H y c g ng ghi nh b t k ngh a n o m qu v ti p nh n c t c c bu i gi ng Ph p n y v n l c th c h nh theo cho thu n th c Nghe gi ng Ph p kh ng ch l trau d i h c thu t, m m c ch ch nh l thu n ph c v chuy n h a t m Do , i u quan tr ng l sau khi nghe gi ng Ph p, ch ng ta ph i t c k t qu l c s chuy n h a trong cu c s ng c a m nh.

  One Reply to “Yếu lược các giai đoạn trên đường tu giác ngộ”

  1. Hôm nay, chúng ta tề tựu về đây không phải để nghe kể chuyện này, chuyện nọ, mà là để lắng nghe Phật pháp. Việc chuyển hóa thân, khẩu, ý của quý vị là điều quan trọng, để thẳng tiến đến giác ngộ nếu có thể. Do đó, ít nhất là trong các buổi giảng Pháp này, quý vị hãy cố gắng hướng tâm vào việc tu tập tâm linh. Hãy cố gắng ghi nhớ bất kỳ ý nghĩa nào mà quý vị tiếp nhận đư [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *