• Title: Môj skvelý brat Robinzon
 • Author: Jaroslava Blažková
 • ISBN: 9788089092321
 • Page: 274
 • Format: Hardcover
 • M j skvel brat Robinzon Bla kov v tomto rom ne zobrazila rozdielne protikladn postavy dvoch dospievaj cich bratov Na jednej strane stoj odv ny skvel Robinzon a na druhej jachtav rozvl ny a pomotan Budy ktor je z rove aj
  Bla kov v tomto rom ne zobrazila rozdielne, protikladn postavy dvoch dospievaj cich bratov Na jednej strane stoj odv ny, skvel Robinzon a na druhej jachtav , rozvl ny a pomotan Budy, ktor je z rove aj rozpr va om pr behu Dej sa odohr va v prostred hlavn ho mesta Bratislavy Do ivota t chto mlad ch ud ne akane vst pi diev a, Dorota, ktor ich obidvoch o aBla kov v tomto rom ne zobrazila rozdielne, protikladn postavy dvoch dospievaj cich bratov Na jednej strane stoj odv ny, skvel Robinzon a na druhej jachtav , rozvl ny a pomotan Budy, ktor je z rove aj rozpr va om pr behu Dej sa odohr va v prostred hlavn ho mesta Bratislavy Do ivota t chto mlad ch ud ne akane vst pi diev a, Dorota, ktor ich obidvoch o ar na prv poh ad Od tejto chv le sa bratia st vaj s permi, preto e sa obaja zamiluj do ist ho diev a a.Rom n je pr behom o l ske, no z poh adu rozpr va a nenap lnenej.

  One Reply to “Môj skvelý brat Robinzon”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *