• Title: Rotmistrz Pilecki. Ochotnik z Auschwitz
 • Author: Adam Cyra
 • ISBN: 9788377732007
 • Page: 227
 • Format: Paperback
 • Rotmistrz Pilecki Ochotnik z Auschwitz Pileckiemu przysz o y w niezwykle burzliwych czasach Ka da ze zmieniaj cych si epok historycznych odcisn a na nim swoje pi tno By uczestnikiem wojen w i roku jednak to lata kiedy
  Pileckiemu przysz o y w niezwykle burzliwych czasach Ka da ze zmieniaj cych si epok historycznych odcisn a na nim swoje pi tno By uczestnikiem wojen w 1920 i 1939 roku, jednak to lata 1940 1943, kiedy jako ochotnik sta si tw rc konspiracji wojskowej w KL Auschwitz, stanowi najistotniejszy element jego yciorysu Za swoje zas ugi nie doczeka si za ycia adnejPileckiemu przysz o y w niezwykle burzliwych czasach Ka da ze zmieniaj cych si epok historycznych odcisn a na nim swoje pi tno By uczestnikiem wojen w 1920 i 1939 roku, jednak to lata 1940 1943, kiedy jako ochotnik sta si tw rc konspiracji wojskowej w KL Auschwitz, stanowi najistotniejszy element jego yciorysu Za swoje zas ugi nie doczeka si za ycia adnej nagrody wyrokiem komunistycznych w adz zosta skazany na mier , a nast pnie robiono wszystko, by o jego postaci i dokonaniach zapomniano W ostatnich latach dzi ki staraniom rodziny i historyk w rotmistrz w 2013 awansowany na pu kownika Pilecki wraca do wiadomo ci narodowej Ksi ka skupia si przede wszystkim na dzia alno ci Witolda Pileckiego w organizowaniu konspiracji wojskowej w Auschwitz, zawiera r wnie s ynny raport z 1945 roku napisany po ucieczce z obozu.

  One Reply to “Rotmistrz Pilecki. Ochotnik z Auschwitz”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *