• Title: U registraturi
 • Author: Ante Kovačić
 • ISBN: 9789531502467
 • Page: 206
 • Format: Hardcover
 • U registraturi TV Series Feb , U registraturi Tells the story of Ivica Kicmanovic from his childhood to his eventual downfall caused by a femme fatale Laura. U registraturi lektira, Ante Kova i Lektire Za Kova i evu ranu prozu, u koju svrstavamo pripovijetke Miljenka , Ljubljanska katastrofa , Zagorski udak , Bje i bajka te roman Baruni ina ljubav , a kasnije i romani Fi kal i Me u abari , obi no ka emo da su bili priprema za njegovo remek djelo U registraturi. U registraturi epizoda Domaca serija HD YouTube May , This feature is not available right now Please try again later. U registraturi by Ante Kova i Roman U registraturi najzna ajniji hrvatski roman vijeka I Frange , u kojem su anticipirane mnoge stilske pojave u modernoj knji evnosti A Flaker u vrijeme kad se pojavio nije bio shva en samo kao pljuska dru tvenomu moralu, nego je i svojom disharmoni no u bio u sva i s dotad vladaju om estetikom sklada, utjelovljenom u enoinim romanima. U registraturi Wikipedija U registraturi je najpoznatiji i najzna ajniji roman Ante Kova i a, jednog od najzna ajnih hrvatskih realista Roman je u nastavcima izlazio tijekom godine i to u asopisu Vijenac Prema kriti arima, ovaj je roman najzna ajniji hrvatski roman uz Selja ku bunu Augusta enoe. U registraturi besplatno gledanje Online U registraturi je najpoznatiji i najzna ajniji roman Ante Kova i a, jednog od najzna ajnih hrvatskih realista Roman je u nastavcima izlazio tijekom godine i to u asopisu Vijenac Prema kriti arima, ovaj je roman najzna ajniji hrvatski roman XIX stolje a uz enoinu Selja ku bunu. U registraturi televizijska serija Wikipedija U registraturi je hrvatska televizijska serija snimljena godine prema istoimenom romanu Ante Kova i a te scenariju i u re iji Joakima Maru i a.U seriji je prisutno neprestano prepletanje romanti arskih i realisti kih motiva te stalna izmjena lirskih i naturalisti kih sekvenci. U registraturi Ante Kova i lektire Sjedi Roman U registraturi nije samo izraz socijalnih prilika u Hrvatskoj u drugoj polovici stolje a, nego i slika dru tvenih i gospodarstvenih promjena u njoj raslojavanje sela, propadanje aristokracije, klasna borba, agrarna kriza . U registraturi, Ante Kova i Kratke lektire Lektira U registraturi predstavlja najbolji i ujedno naj itaniji roman hrvatskog realizma Izlazio je u nastavcima u Vijencu godine, a kao cjelina je iza ao tek godine Mnogi su govorili da se u romanu nalazi previ e nemorala i zato nije mogao odmah biti objavljen u komadu.

  U registraturi Antologijsko djelo hrvatske knji evnosti uz enoinu Selja ku bunu najzna ajniji roman hrvatske knji evnosti stolje a u kojemu se osporavaju dotada nje konvencije hrvatskih romana uvodi se pripovij
  Antologijsko djelo hrvatske knji evnosti, uz enoinu Selja ku bunu najzna ajniji roman hrvatske knji evnosti 19 stolje a u kojemu se osporavaju dotada nje konvencije hrvatskih romana, uvodi se pripovijedanje koje ne slijedi prirodni tijek doga aja nego se u dugim sekvencijama vra a u pro lost, a osim realisti kih opisa djetinjstva i kolovanja glavnog lika, Ivice Ki manoAntologijsko djelo hrvatske knji evnosti, uz enoinu Selja ku bunu najzna ajniji roman hrvatske knji evnosti 19 stolje a u kojemu se osporavaju dotada nje konvencije hrvatskih romana, uvodi se pripovijedanje koje ne slijedi prirodni tijek doga aja nego se u dugim sekvencijama vra a u pro lost, a osim realisti kih opisa djetinjstva i kolovanja glavnog lika, Ivice Ki manovi a, prisutni su elementi fantastike, demonskih likova i neumitne zle sudbine.Taj roman tako uspijeva povezati gotovo naturalisti ki ocrtane likove i kriti ku analizu njihove dru tvene pozadine s romanti nim zapletima i gotovo mitskom simbolikom ne jasnih odnosa izme u sna i jave, dobra i zla, fatalizma i borbe protiv zle sudbine Brojni kontrasti me u likovima, kao i izme u grada i sela, uvelike pridonose dinamici pripovijedanja, a uspjelo prepletanje razli itih slojeva zna enja osiguravaju tom romanu va no mjesto u povijesti hrvatske knji evnosti te recepciju ak i kod suvremene publike Milivoj Solar, Knji evni lesikon

  One Reply to “U registraturi”

  1. 4.5Napokon nešto ovako dobro u literaturi za fakultet! :)"Ti si moj i tvoja me ruka uvodi u prostore gdje sam sretna i čini mi se da sve zaustavilo osim nas koji čudno trajemo na klatnu sudbine, bez težine."

  2. It would be pure masterpiece if the book didn't oscillate in few parts,especially in retrospective ones. Still it is perfect depicting of society of 19th century and definitely places itself on the top of Croatian classics

  3. Podijeljeni su stavovi oko Kovačićevog, po mom mišljenju remek-djela. Ovo je knjiga koju imam namjeru ponovo pročitati iako ga mogu i u snu prepričati. Šteta za ovakvu šturu ocjenu koju ima na u . Ukusi se naravno razlikuju.Svačije mišljenje treba poštivati i pokušati sagledati i s jedne druge perspektive. Tako i učimo, tako i otkrivamo možda nevidljive greške(koje će nam možda naknadno pokvariti dojam) koje zbog trenutne zasljepljenosti onim pozitivnim oko romana nismo uočili A [...]

  4. 2015 reading challenge - a book more than a 100 years oldChanged my rating from 4 to 5 stars. It keeps getting better and better towards the ending.

  5. So many things happen in this book. I wish it focused more on the important events and explored the motivations and reasoning of the characters instead of delving into some, to me, completely unnecessary scenes. But, it definitely managed to shock me and, at times, disgust me. It shows a horrible side of people and there isn't much optimism to be found, things are terrible, they rarely actually get better and relationships are complicated and strange. A bit too depressing and disturbing for me, [...]

  6. HRV: Znam da sam ovo čitala, i znam da je bilo dobro, ali iskreno nemam pojma o čemu se radilo u knjizi.ENG: I remember I read this, and I remember it was good, but for the life of me I can't remember what it's about.

  7. "Roman U registraturi - 'najznačajniji hrvatski roman 19. vijeka' (I. Frangeš), u kojem su 'anticipirane mnoge stilske pojave u modernoj književnosti' (A. Flaker) - u vrijeme kad se pojavio nije bio shvaćen samo kao pljuska društvenomu moralu, nego je i svojom disharmoničnošću bio u svađi s dotad vladajućom estetikom sklada, utjelovljenom u Šenoinim romanima. Žanrovski se ovo Kovačićevo djelo određuje kao roman o odgoju (odlazak seljačkoga sina Ivice Kičmanovića na školovanje [...]

  8. Možda da nije bio za lektiru i da sam se mogla više uživjeti u samu fabulu (koja je sasvim u redu!) i da nisam morala svakih nekoliko trenutaka prekinuti čitanje da zapišem ionako preopširne povijesti likova A možda sam samo premlada da sve u potpunosti razumijem.

  9. i actually pretty enjoyed this. eventhough it's realism so long af, but it was very interesting and fun.

  10. U srednjoj sam ga školi mrzila, na fakultetu me nije prestajao nasmijavati svojom pametnom satiričnošću. Dobar roman.

  11. Great novel about growing up in difficult circumstances, and falling in love with a wrong person, which makes the main character`s life a living hell. Sad, but captive story.

  12. U svakom pogledu moja najdraža knjiga hrvatskog knjizevnog svijeta. Posebno zbog odnosa junaka i Laure koji knjizi daju poseban stimung.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *