• Title: Punkt Omega
 • Author: Michał Protasiuk
 • ISBN: 9788373844605
 • Page: 319
 • Format: Paperback
 • Punkt Omega W mie cie na wp nigdzie na wp w cieniu starego Poznania w adz dzier y Leon Lavouple burmistrz i filozof determinista a przede wszystkim tyran o elaznych d oniach Jego dziwaczny wiat poza dobrem i z
  W mie cie na wp nigdzie, na wp w cieniu starego Poznania w adz dzier y Leon Lavouple, burmistrz i filozof determinista, a przede wszystkim tyran o elaznych d oniach Jego dziwaczny wiat poza dobrem i z em, gdzie przysz o jest znana, a ycie ludzkie nie ma dla w adzy wi kszej warto ci, trwa nieprzerwanie przez niemal p wieku Do teraz M ody nauczyciel GenipW mie cie na wp nigdzie, na wp w cieniu starego Poznania w adz dzier y Leon Lavouple, burmistrz i filozof determinista, a przede wszystkim tyran o elaznych d oniach Jego dziwaczny wiat poza dobrem i z em, gdzie przysz o jest znana, a ycie ludzkie nie ma dla w adzy wi kszej warto ci, trwa nieprzerwanie przez niemal p wieku Do teraz M ody nauczyciel Genipo Herz jest wiadkiem mierci przyjaciela To wydarzenie przemienia jego ycie wkr tce odkrywa spisek wymierzony w burmistrza W mie cie kr y te opowie o Nauczycielu, na wp legendarnym mistrzu ukamienowanym przez t um Sytuacja spiskowc w komplikuje si , gdy pojawia si kolejny pretendent do w adzy, szef policji Skyggen.Micha Protasiuk w debiutanckiej powie ci stworzy fascynuj c , niezwykle plastyczn opowie i udowodni , e po czenie wartkiej akcji z filozoficzn g bi jest mo liwe Punkt Omega porusza tre ci wa kie i aktualne, czyta si za go jednym tchem.

  One Reply to “Punkt Omega”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *